fbpx

STEM Eğitimi Nedir?

Ülkemizde son yıllarda eğitim alanında yapılan değişimler, eğitim anlayışında da köklü değişimleri gerektirmiştir. Bu değişim sonucu artık öğretmen merkezli bir eğitim anlayışı yerine daha öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı benimsenmiştir ve fen bilimleri dersi öğretim programının vizyonu fen ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmek olarak tanımlanmıştır (MEB, 2013). Bilimsel okur-yazarlık kavramını incelediğimizde, bireyin okulda öğrendiği bilgileri […]

Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonlarını Artırmak İçin 10 Yöntem

Okullarımızda ki öğrenci başarısını arttırmak için sürekli olarak eğitim sisteminde değişiklikler yapılmaktadır. Her yeni gelen bakanla beraber yeni projeler ve yeni sistemler ortaya atılmaktadır. Aslında işin özü öğreten ve öğrenenin mutluluğunu esas almaktır. Öğrenciler öğrenmeye hevesli ve gönüllü ise öğretmenin öğretme isteği de artacaktır.  Bu yazım da sizlere öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için kullanabileceğimiz 10 yöntemden […]

Öğrencilerin Ders Konsantrasyonunu Artırmak İçin 10 Yöntem

Son yıllarda birçok öğrenci derse motive olmada güçlük çekmekte,  genellikle ders dinlemeye, derse katılmaya ve ders çalışmaya konsantre olamamaktadırlar. Bu durumda öncelikle motivasyon problemi üzerinde çalışılmalıdır. Motivasyon eksikliğinin nedenleri araştırılmalıdır. Temel ihtiyaçlar gözden geçirilmelidir. Eğer motivasyon eksikliği temel ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanıyorsa, öncelikle bu ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanması yoluna gidilmelidir. İhtiyaçlardan sonra üzerinde durulması gereken bir […]

Kodlama Eğitiminin Çocukların Gelişimine 10 Etkisi

Yaratıcı düşünce Yeni şeyler öğrenme ve yaratıcı düşünme arasında güçlü bir bağ vardır. Eğitimler sırasında yaratıcılık yönü öne çıkan çocuklar hangi alanlara ilgilerinin olduğunu da keşfedebiliyor, kendi oluşturdukları dünyada eğlenirken aynı zamanda yenilikçi de olabiliyorlar.   Problem Çözebilme Becerisi Robotik kodlama öğrencilerin soyut düşüncelerini somut hale getirmelerini ve üretken olmalarını teşvik ediyor. Öğrenilen kodlarla birlikte öğrenciler, […]

Robotik ve Kodlamanın Eğitimdeki Önemi

Alfa kuşağına robotik eğitim Kuşak :“Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını,dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu”  olarak tanımlanmaktadır. Kuşaklar tam sınırları belli olmamakla birlikte, X kuşağı 1960-1980, Y Kuşağı (1980 – 1995 ), Z Kuşağı (1996 – 2010) Alfa Kuşağı (2011 ve sonrası ) doğan insanları ifade […]

STEM Eğitiminin Öğrencilere 10 Faydası

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics); fen/bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bütünleşik bir şekilde öğretilmesini içerir ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm sınıf seviyelerini kapsayan bir yaklaşımdır. Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler (Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014). Teknolojinin ve buna bağlı olarak ekonominin […]