İntegral Müfredattan Kalktı mı? Yeni Müfredatta Matematik Eğitimine Yaklaşım

Son yıllarda eğitimde yapılan değişikliklerle birlikte “İntegral müfredattan kalktı mı?” sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve 2024 yılında yürürlüğe girecek olan yeni müfredatla birlikte matematik eğitiminde integral kavramına farklı bir yaklaşım getiriliyor. Bu makalede, yeni müfredatın integral konusuna yaklaşımı ve Twin Science platformunun sunduğu avantajlar üzerinde duracağız.

Yeni Müfredatta İntegral Konuları:  

2024 yılında yürürlüğe girecek olan yeni müfredat, integral konusunu matematik derslerinde belirli bir çerçeve içinde ele alıyor:

1. 9. Sınıf: Temel fonksiyonlar ve grafikler, türev kavramı.

2. 10. Sınıf: Fonksiyonlar, türev ve integral kavramları.

3. 11. Sınıf: Türev ve türev uygulamaları, integral kavramı.

4. 12. Sınıf: İntegral ve integral uygulamaları, alan ve hacim hesaplamaları.

İntegral Konusundaki Değişiklikler:  

Yeni müfredatta integral konusunun ele alınışında bazı önemli değişiklikler var:

1. Fonksiyonlar Üzerinden Yaklaşım: Öğrenciler, integral kavramını fonksiyonlar ve grafikler üzerinden anlamaya başlıyor.

2. Uygulamalar Üzerinden Öğrenme: İntegralin gerçek hayatta uygulamaları (alan, hacim hesaplamaları) öne çıkarılıyor.

3. Türev-İntegral İlişkisi: Türev ve integral arasındaki ilişki daha net bir şekilde öğrencilere kavratılıyor.

4. Proje Temelli Öğrenme: Öğrenciler, integral kavramını gerçek hayattaki problemler üzerinden proje tabanlı olarak öğreniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde Matematik Eğitimine Yaklaşım:  

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, matematik eğitiminde disiplinlerarası ve proje temelli bir yaklaşımı benimsiyor:

1. Disiplinlerarası Eğitim: İntegral kavramının fizik, ekonomi ve mühendislik gibi disiplinlerle ilişkisi öğretiliyor.

2. Proje Temelli Öğrenme: İntegralin günlük hayattaki uygulamalarıyla ilgili projeler hazırlanıyor.

3. Performans Değerlendirme: Öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerileri projelerle değerlendiriliyor.

Twin Science Platformunun Katkıları:  

Twin Science platformu, yeni müfredatla uyumlu olarak öğretmenlere ve öğrencilere integral konusunun kavratılmasında çeşitli avantajlar sunuyor:

1. Hazır Video İçerikleri: İntegral konusuyla ilgili video içerikleri ve çalışma kağıtları platformda hazır bulunuyor.

2. AI Destekli Testler: Yapay zeka destekli testler ve sorular, öğrencilerin integral kavramını anlamalarına yardımcı oluyor.

3. Proje Önerileri: İntegral konusuyla ilgili günlük hayatla bağlantılı proje önerileri platformda yer alıyor.

4. Öğrenme Asistanı: Twin Science öğrenme asistanı, öğrencilerin integral konusundaki sorularını yanıtlayarak öğrenme sürecine katkıda bulunuyor.

İntegral Konusunda Öğrenciler İçin Kazanımlar:  

Yeni müfredat ve Twin Science platformu, öğrencilerin integral konusunu anlamaları için şu avantajları sunuyor:

1. Gerçek Hayat Uygulamaları: Öğrenciler, integral kavramının gerçek hayatta nasıl kullanıldığını öğreniyor.

2. Proje Tabanlı Öğrenme: İntegral konusunu gerçek hayattaki projeler üzerinden kavrama.

3. Teknolojik Okuryazarlık: İntegral hesaplamalarını yaparken dijital araçları kullanma becerisi kazanma.

4. Analitik Düşünme: Matematiksel düşünme ve analitik çözüm üretme becerisi.

Öğretmenler ve öğrenciler, integral konusunu yeni müfredatın sunduğu şekilde öğrenmek için [Twin Science Portalı](https://app.twinscience.com/tr) üzerinden platforma katılabilirler.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yeni müfredatla birlikte integral konusuna farklı bir yaklaşım getiriliyor. Twin Science platformu ise öğretmen ve öğrenciler için bu yeni yaklaşıma uyum sağlamak için ideal bir araç sunuyor. Twin Science portalına göz atarak yeni müfredatın sunduğu fırsatlardan hemen yararlanmaya başlayın.

Hemen Twin Science Öğretmen Platformuna göz atın.

Bir cevap yazın