Yeni Müfredat Taslağıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  1. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında hangi eğitim yaklaşımı benimsenmiştir?

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında öğrenciyi merkeze alan bütüncül eğitim yaklaşımı benimsenmiştir.

  1. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Fen Bilim Dersi Öğretim Programının amacı nedir?

Programın amacı, çağın gerektirdiği becerilere sahip, bilimsel süreç becerilerini kullanabilen, etik ve ahlaki değerlere sahip, girişimci bireyler yetiştirmektir.

  1. Öğrencilerin hangi özelliklerle yetiştirilmesi hedeflenmektedir?

Öğrencilerin üst düzey düşünme, bilimsel tutum, çevreye duyarlılık gibi özelliklerle ve dijital dönüşüme uyum sağlayabilme yeteneği ile yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

  1. Fen öğretiminde hangi tür becerilere vurgu yapılmaktadır?

21. yüzyıl becerileri, problem çözme ve okuryazarlık becerileri gibi çeşitli becerilere vurgu yapılmaktadır.

  1. Bilim kültürünün fen öğretimindeki önemi nedir?

Bilim kültürü, öğrencilerin bilim ve bilim insanlarının temel özelliklerini anlamalarını ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulamalarını teşvik eder.

  1. Programın uygulanmasında nelere dikkat edilmektedir?

Programın uygulanmasında, disiplinler arası ilişkiler, öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri, Türkçenin doğru kullanımı gibi faktörler dikkate alınmaktadır.

  1. Fen Bilimleri Dersinde nasıl bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır?

Aktif katılımın sağlandığı, düşüncelerin özgürce paylaşıldığı ve sosyal-duygusal becerilerin geliştirildiği bir sınıf iklimi oluşturulmalıdır.

  1. Sürdürülebilirlik fen öğretiminde nasıl işlenmektedir?

Sürdürülebilirlik, öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci kazandırarak ve çevresel sorunlara çözüm geliştirebilme becerisi öğreterek işlenmektedir.

  1. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde hangi yöntemler benimsenmiştir?

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, öğrencilerin yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş yöntemler ve dijital teknolojilerden yararlanılmaktadır.

  1. Twin Bilim içeriği, Türkiye’nin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki kazanımlarla ne kadar uyumludur?

Twin Bilim, çocuklara 21. yüzyıl becerilerini kazandırmayı hedefleyen bir eğitim yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım, el yapımı projeler, interaktif videolar ve STEM+A oyunları ile desteklenmektedir. Türkiye’nin Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın hedefleriyle tamamen uyumludur çünkü her iki yaklaşım da öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerileri gibi çağın gerektirdiği becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. 

Bir cevap yazın