Kodlama Eğitiminin Çocukların Gelişimine 10 Etkisi

AHMET FARUK ÖZYILMAZ | Esentepe Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

Yaratıcı düşünce

Yeni şeyler öğrenme ve yaratıcı düşünme arasında güçlü bir bağ vardır. Eğitimler sırasında yaratıcılık yönü öne çıkan çocuklar hangi alanlara ilgilerinin olduğunu da keşfedebiliyor, kendi oluşturdukları dünyada eğlenirken aynı zamanda yenilikçi de olabiliyorlar.  

Problem Çözebilme Becerisi

Robotik kodlama öğrencilerin soyut düşüncelerini somut hale getirmelerini ve üretken olmalarını teşvik ediyor. Öğrenilen kodlarla birlikte öğrenciler, robotun davranışlarını istedikleri gibi değiştirip hareketlerini yönetebiliyorlar. Bu sayede öğrenciler hayatlarının diğer alanlarında karşılaştıkları problemlerde de alternatif çözümler üretme becerisini kazanmış oluyorlar.

Teknik Beceriler

Robotik eğitimi sayesinde öğrencilerin motor kabiliyetleri gelişiyor. Kodlama ve matematik birbiri ile bağlantılı olduğundan kodlamayı öğrenirken aynı anda öğrencilerin matematik becerileri de gelişiyor.  Ayrıca teknik temel bilgilerin kavranmasını sağlayan eğitimin bir diğer faydası da öğrencilerin disiplinler arası bağlantı kurmayı öğrenmeleridir.

Pes Etmemek

Robotik kodlama eğitimi aşamalı bir öğrenme sürecinden meydana geliyor. Ayrıca uygulamalı etkinlikler konsantrasyon, dikkat ve azim gerekiyor. Öğrenciler eğitimlerde başarmak için sürekli denemek ve çözüm üretmek gerektiğinin bilincine vararak pes etmeden çalışmayı öğreniyorlar

Takım çalışması

Robotik kodlama eğitimleri aynı zamanda ekip çalışmasını teşvik eden birlikte öğrenme ortamı sağlıyor. Geleneksel sınıflar yerine farklı becerilere sahip öğrencilerin bir arada çalışması öğrencilerin farklı alanlardan bilgiler edinmesini ve farklı öğrenme yollarını keşfetmesini olanaklı kılarken aynı zamanda sınıf içi iletişimi de artırıyor. 

Analitik düşünme becerileri kazandırır

Analitik düşünmek “bir problemi çözmek için, bilgileri ayrıştırarak ve sorunu oluşturan öğeleri göz önüne alarak sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzı” olarak tanımlanır. Kodlama öğrencilerin bir problemi çözerken küçük parçalara bölüp bütünü daha iyi kavrama becerisini kazandırır.

Olay veya durumlar arasındaki ilişkilerin görülmesini sağlar.

Birçok olay birbiri ile ilintili olarak gerçekleşir. Bunlar arasındaki bağı anlayınca oluşan problemi çözmesi kolaylaşır. Öğrenci Kod yazarken olayların bağını, sırasını görüp ona göre kodunu şekillendirecek ve çözüme ulaşacaktır.

Makinaların çalışma mantığını kavramasına yardımcı olur.

Robotik çalışmalar yaparken makinaların çalışma mantığını da kavranması gerekir ki o makinayı çalışmasında kullanabilsin. Örneğin kullandığı robotik projede basit Makinalar kullanılması gerekiyorsa bunların nasıl çalıştığını fen derslerinde öğreniyor ama tam kavrayamıyor. Burada uygulayarak yaptığı için çok daha iyi kavrayabilir. 

Planlama Becerisi gelişir 

Kodlama yapmadan önce algoritma yazmak gerekir. Bu problemin çözümünün basamaklar halinde yazılmasıdır. Bu aşamada öğrenci çözüm için bir plan geliştirmekte ve o planı kodlama esnasında hayatta geçirmektedir. Plan algoritma düzgün olsa sonuca daha kolay ulaşır. Bu da plan yapma Becerisi geliştirir. 

Değerlendirme ve karar verme Becerisi kazandırır 

Kodlama yapan öğrenci kodları çalıştırınca istediği şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini sürekli değerlendirir. Eğer istenilen sonuca ulaşmamış ise yeni fikirler ve uygulamalar için karar verir. Çoğunlukla ilk yazılan kod sonuca ulaştırmaz belki onlarca kez değiştirmek zorunda kalır ve değerlendirme ve yeni kararlar verip uygulama Becerisi gelişir.

Kaynakça:

Kodlama ve Robotik Derslerinin Önemi

Okullarda Robotik ve Kodlama Eğitiminin Önemi

Bir cevap yazın