Öğrencilerin Ders Konsantrasyonunu Artırmak İçin 10 Yöntem

CAN TERLER| Karaisalı Atatürk Ortaokulu İngilizce Öğretmeni

Son yıllarda birçok öğrenci derse motive olmada güçlük çekmekte,  genellikle ders dinlemeye, derse katılmaya ve ders çalışmaya konsantre olamamaktadırlar. Bu durumda öncelikle motivasyon problemi üzerinde çalışılmalıdır. Motivasyon eksikliğinin nedenleri araştırılmalıdır. Temel ihtiyaçlar gözden geçirilmelidir. Eğer motivasyon eksikliği temel ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanıyorsa, öncelikle bu ihtiyaçların yeterli düzeyde karşılanması yoluna gidilmelidir. İhtiyaçlardan sonra üzerinde durulması gereken bir nokta öğrencinin öğrenmeye olan tutumudur.

Twin School ile çocuğunuzu geleceğin mesleklerine hazırlayın.

Twin School Nedir? (Sadece 30 saniyede keşfedin!)

Dikkati toplama ve konuya yönlendirme alışkanlığı, bütün alışkanlıklar gibi alıştırmalarla kazanılabilen ve geliştirilebilen bir alışkanlıktır.

Bu nedenle dikkati konu üzerinde toplayıp yöneltebilmek için izlenebilecek yollar şunlardır:

Öncelikle ders yapılacak yeri ders dinlemeye, anlamaya ve konsantre olabilmeye uygun hale getirin;

Öncelikle çalışmaların uygun bir ışık altında  ve ışık arkadan gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Çalışma ortamınızın çok sıcak veya çok soğuk olmamasına, oda ısısının 22 C dolayında bulunmasına özen göstermemiz gerekmektedir.

Derse başlamadan önce anlatacağımız konuyla ilgili ön bir açıklama yapın;

Öğrenciler tarafından yapılan çalışmanın amacını bilmek, bu işi benimseyip ona sahip çıkmalarını ve kendilerini derse güdülemeye yardımcı olur.

Hareketli faaliyetler yapın;

Hareketli faaliyetleri her zaman önemsemek gerekir. Özellikle ilkokul ve ortaokul yaşlarında hareket etmek, çocuk olmanın en keyifli uğraşlarından biridir. Bir çocuğun hareket etmesi için çoğu zaman belirli bir amacın olması bile gerekmez. Küçük bir çocuğun günde yaklaşık 6-7 saat harekete ihtiyacı vardır. Ayrıca, baharla birlikte bu ihtiyacın arttığı da düşünülürse, çocukların masa başı ve kendilerini pasifize edecek faaliyetlerini dikkatlerini vermeleri çok zordur. Bu nedenle, çocukla yapılan faaliyetlerde hareketliliğe özel bir önem vermek gerekir. Bir anlamda, çocukların hareket etmesi dikkatlerinin dağılmasını değil, toplanmasını kolaylaştırır.

Merak uyandırıcı materyaller kullanın;

Öğrencinin kendisini konuya vermesinde, ona karşı merak duymasının ayrı bir önemi vardır. Konuya merak uyandırmada en önemli unsurlardan birisi de dersle ilgili farklı, ilgi çekici materyaller kullanılmasıdır. Gerçekle merak, dikkati toplamayı sağlayan itici güçtür. Bir şey ancak merak edildiği oranda öğrenilir.

Çalışmada duyu organlarını fazlaca kullanın;

Öğrencinin derse ne kadar katılımı sağlanır, ne kadar becerilerini kullanma fırsatı verilirse konsantre o kadar artar. Çalışma sırasında okuma, yazma, anlatma, uygulama vb. gibi değişik etkinliklere yer vererek öğrencilerin dikkatini dağılmasını önleyebiliriz.

Dinlenerek çalışın;

Yorulma arttıkça konsantrasyon bozukluğu daha çok görülür. Dışsal hiçbir etken olmasa da kişi konsantre olmakta ve çalışılan materyali algılamakta güçlük çeker. Etkinlikler arasında birkaç dakika geçişler yaparak çalışmak anlama verimini artırır.

Küçük aralar verin;

Bir öğrencinin dersle ilgili dikkatinin en canlı olduğu zaman, ders  başladıktan sonra ilk 20 dakikadır. Bu süreden sonra öğrencide dikkat dağılma ya da konsantrasyon bozukluğu belirtileri görülebilir. Ancak her 20 dakika sonunda 10 – 15 dakikalık bir süre derse ara vermek, ders çalışmada kopukluğa yol açabileceği için uygun olmaz. Bunu yerine, 1 –2 dakikalık dikkat toplama egzersizleri yapılabilir. Örneğin ders anlatırken belirli bir ara verme  , ayağa kalkıp birkaç adım atılacak sınıfın içerinde egzersizler yapılabilir. Ders çalışırken 1 – 2 dakika ara vermek ve bu egzersizleri yapmak zihni dinlendirir ve dikkatin yeniden toplanmasına katkıda bulunur. Bu egzersizlerden hemen sonra ders anlatmaya geri dönebiliriz.

Farklı teknikler uygulayın;

Uzun süreli olarak, tek düze biçimde sürdürülen bir çalışma, öğrencinin kendisini konuya vermesini güçleştirir ve onda çalışmaya ve konuya karşı genel isteksizlik yaratır. Oysa, dersin değişik teknikler uygulanarak yapılması, dikkatin dağılmasını önler, anlama ve kavramayı kolaylaştırır. Bu nedenle, ders yaparken olabildiğince çeşitli çalışma teknikleri (okuma, yazma, anlatma, drama, canlandırma ,deney yapma vb.) kullanılmalıdır.

Söylediklerinizi tekrarlatın;

Çocuğa çeşitli yönergeler vererek, aynı yönergeleri tekrarlamasını istemek de işitsel dikkat açısından etkili bir uygulamadır. Oyunlaştırarak ve eğlencesini ön plana çıkararak, ikili, üçlü, dörtlü yönergeler verilmeli ve çocuktan bu yönergeleri tekrarlaması istenmelidir. Hatta bu yönergelerin gerektirdiği faaliyetleri yapması istenmelidir. Örneğin, “Şimdi senden, bu kitabı alıp kendi odana koymanı, odandaki kırmızı renkli kalemi alıp bana getirmeni istiyorum.” gibi.

Öğrencinin kendine güven duymasını sağlayın;

 Öğrencinin yaptığı çalışmaya kendini vermesi, her şeyden önce o işin üstesinden geleceği konusunda kendine güvenmesini gerektirir. Yetersizlik duyguları içindeki bir öğrencinin, başarı sağlamak için, dikkatli bir çalışma ortamı içinde bulunması güçtür.

Öğrenmenin temeli , dikkatin konu üstüne toplanmasına dayandığına göre; konuya kendini vererek öğrenen kişi, kendisine karşı bir öz saygı duygusu da geliştirmiş olacaktır.

Genellikle, bir işi başarma yolunda kendine güvenen bir kimsenin, bu işin gerektirdiği dikkate de sahip olduğu kabul edilmektedir.

Dersle ilgili farklı materyaller kullanın;

Konuyla ilgili bulmaca çözmek ,çeşitli elektronik materyallerle dersi zenginleştirmek ve  zeka oyunları oynamak çok güçlü bir şekilde konsantrasyon artırıcı etkiye sahiptir.

Bir cevap yazın