Robotik ve Kodlamanın Eğitimdeki Önemi

AHMET FARUK ÖZYILMAZ| Esentepe Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

Alfa kuşağına robotik eğitim

Kuşak :“Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını,dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu”  olarak tanımlanmaktadır.

Kuşaklar tam sınırları belli olmamakla birlikte, X kuşağı 1960-1980, Y Kuşağı (1980 – 1995 ), Z Kuşağı (1996 – 2010) Alfa Kuşağı (2011 ve sonrası ) doğan insanları ifade etmektedir. Şu an Alfa kuşağı ilkokul çağındaki çocukları kapsamaktadır. Bu nesil teknolojinin içine doğmuş bir nesildir. Alfa nesli ilk bireyleri doğduğunda iPad tanıtılmış ve cep telefonları hayatımızın içerisine iyice girmişti dokunmatik, akıllı telefonlar çağı başlamıştı ve şimdi bu çocuklar 8 yaşında. Bunlar önceki kuşaklar gibi değil. Bunların ihtiyaçları, beklentileri ve yaşantıları, yaşam algıları çok daha farklı ve farklı olacak. Örneğin sosyal yaşantıyı sokakta yaşamıyorlar. Evden  dışarıya çok çıkmıyorlar. Küçük yaştan itibaren tablet telefonla haşır neşir olmuşlar. Bu çocuklar şu an teknolojiyi çok iyi şekilde kullanıyorlar. İşte biz eğitimciler ve anne babalar bu alfa nesline sadece teknolojiyi kullanmayı değil, onu kendi amaçları doğrultusunda faydalı bir şekilde oluşturabilmeyi, tasarlayabilmeyi öğretmek ve onları gelecekte yaşayacak oldukları hayata hazırlamak zorundayız. Bunun için onlara verecek olduğumuz eğitim  kodlama ve robotik eğitimi olmalı. 

Çocuklar için Kodlama ve robotik eğitimi nedir? 

İnsanlar nasıl dış dünyayı beş duyu organı ile algılayıp beyni ile yorumlayıp olay ve durumlara tepkiler veriyor ve etkileşime geçiyor ise robotlar da üzerinde bulunan sensörler vasıtasıyla dış dünyayı algılıyor, yazılım(kodlar bütünü) ile beyni yani işlemcisini kullanarak yorumluyor ve  üzerindeki motorlar ve ekstra cihazlarla yorumun sonucuna göre hareketleri gerçekleştiriyor. Bugün ilkokul çağında olan çocuklarımız gelecekte o robotları programlayan bireyler olacaklar. Kodlama ve robotik Eğitimi, robotları kodlama becerisini kazandırmak için çocuklarımıza bilgisayardaki programların çalışma mantığını Kod blokların sürükle bırak yöntemi ile bazı görevleri oyun karakterlerine yaptırarak, oyunla öğretmek. Bundan sonra da bilgisayarda verilen komutların robotlar tarafından yapılmasını sağlayarak, soyut düşünemeyen o yaş grubu için soyut olan programı robotta uygulayarak somutlaştırmasını sağlamaktır.

Kodlama ve robotik çocuğuma/öğrencime ne kazandırır? 

21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış bir bireyde; Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli özelliklerin olması beklenmektedir. Bu da robotik kodlama eğitimi ile mümkündür. 

Robotik sistemler ile programlama öğrenmek için verilen robotik kodlama eğitimi ilk olarak yurt dışında STEM dersleri ile başladı. STEM  fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering), matematik (math) ve sanat (art) alanlarından oluşuyor. 

STEM yaklaşımı ve kodlama ve robotik eğitimi ile  21.yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmek eğitim sitelerinin öncü hedefleri arasına girmiştir. 

Eğitimdeki önemi ve yeri

Birçok disiplinin bir arada kullanılmasına olanak sağlayan, öğrencilerin öğrendikleri bilgiler arasında ilişkiler kurabilmesi ni sağlayan robotik eğitimi ortaokullarımızın 5 ve 6. Sınıflarının müfredatına girmiş ikinci dönemlerinde kodlama ve robotik üzerine  eğitimler verilmektedir. Ayrıca nitelikli liselere giden öğrenciler bir sene boyunca haftada 2 saat kodlama ve robotik eğitimi almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuya çok önem vermektedir ilkokullarda dersler içerisine konularla ilişkilendirilerek kodlama eğitimi verilmektedir. Bir çok ilde kodlama robotik eğitmenliği kursları düzenlenmektedir. Kodlama ve robotiğin eğitimdeki önemi gittikçe atmakta, alfa nesli ile bu eğitimlerin popülerliğinin ve gerekliliğinin devam edeceği öngörülmektedir. 

Özetle 21.yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmek için disiplinler arası bağın en iyi sağlandığı kodlama ve robotik eğitimi şarttır. Bu nedenle eğitimdeki önemi ve yaygınlığı artmaktadır. Gelecek kodlama ile gelecek!

Kaynakça:

Okullarda Robotik ve Kodlamanın Önemi

21.Yüzyılın Kullanıcı Profili: Y – Z ve Alfa Kuşağı

Alfa Kuşağı geliyor

Kodlama ve Robotik Derslerinin Önemi

Alfa Kuşağının Özellikleri

Bir cevap yazın