Hibrit Eğitimle İlgili Her Öğretmenin Cevaplaması Gereken 4 Soru

Hibrit eğitim ekosistemi, öğrencilerinizin başarıları için çok önemlidir. Sınıftan müfredata kadar, eğitimcilerin kapsamlı yüz yüze ve  online öğrenme alanlarını bir arada oluştururken birçok önemli faktör vardır. Kendinize aşağıdaki dört soruyu sorarak, işbirliğini, farkındalığı, sorumluluk bilinci ve STEAM tabanlı etkinlikleri teşvik eden bir ders planı hazırlayabilirsiniz.

1- Doğru hibrit öğrenme kültürünü nasıl oluşturabilirim?

Öğrencilerinize hibrit eğitiminin yararlarını ve ne olduğunu güzelvce açıklayarak işe başlayabilirsiniz. Daha sonra ise düzenli aralıklarla beraber değerlendirin. Onların düşüncelerini önemsemeniz ve onları rehber olarak saymanız kendilerini önemli hissettirecektir. Böylece daha çok bu kültürü sahiplenebilirler.

Öğrenme ortamı eğitim deneyimlerini geliştiriyor mu?

Hibrit öğrenme modellerinin çoğu, yüz yüze öğrenci işbirliğine, daha güçlü öğretmen-öğrenci ilişkilerine ve bağımsız düşünceye ilham veren sanal derslere odaklanır. Bu öğrenme stratejilerinin üçünü de hesaba katmak için, açık bir sınıf ortamı faydalıdır. Duvardan duvara daha az ayırma ve taşınabilir masalar, sandalyeler, masalar ve beyaz tahtalar sayesinde, hem sınıflar arası ekip çalışmasını hem de uzaktan bağımsız öğrenmeyi kolaylaştırmak için farklı düzenler tasarlayabilirsiniz. Sınfıın enerjisini arttıracak değişiklikler yapın. Yeni posterler ekleyin, tahtaya farklı alıntılar yazın ve sınıfa yeni oyunlar ve araçlar tanıtın. Çeşitlilik, yüz yüze eğitim deneyimlerinin yenilenmesini destekler.

Öğrencilerim bireysel ne öğrenmeli?

Bireysel öğrenme, iyi yapılandırılmış bir hibrit öğrenme stratejisinin önemli bir bileşenidir. Peki öğrencileriniz sınıfın dışındayken neye odaklanmalı? Online etkinlikler, öğrencilerinizin belirli bir konuyu pekiştirmesine ve gruplar halinde konuyu tartışmalarına olanak sağlar. Online öğrenme ortamları, öğrencileri yüz yüze etkinliklere hazırlamak için de harikadır. Uzak öğrencilerinizin konuyu zenginleştirme ve akranlarıyla sosyal işbirliği için hazırlanmış sınıfa gelmesine olanak tanır.

Hangi öğrenme etkinlikleri işbirliği gerektirir?

Online  bilimsel aktiviteler kendilerini keşfetmelerini sağlasa da, ders saatleri işbirliğini ve yüz yüze etkileşimi kolaylaştırmak içindir. Çevrimiçi eğitimi tamamlayan, yüz yüze hibrit ders planlarınız, öğrencilerinize ekip oluşturma etkinlikleri ve derinlemesine tartışmalar sağlamalıdır. Örneğin, yüz yüze eğitim şunları içerebilir:

  • Öğrenci sunumları veya laboratuvar deneyleri
  • Çevrimiçi öğrenci çalışmalarını kapsayan derinlemesine tartışmalar
  • Konunun hızlı yazma yanıtları veya özetleri
  • Problem çözmek ve denemek için ekip oluşturma

Bu tür grup ödevleri, öğrencilerin birbirleriyle kendi çalışma ilişkilerini bağlayıp geliştirmelerine, ayrıca pasif öğrenmeden aktif öğrenmeye geçişlerini hızlandırır.

Hibrit eğitim modelinize STEAM’i dahil edin.

STEAM, öğrencilerinizin gelişiminde gereksinim duyacağı tüm mühendislik, bilim, teknoloji, matematik ve sanatı kapsar. Siz de Twin’le kolaylıkla sınıfınıza Twin’i entegre edebilirsiniz. Twin 100 haftalık müfredatı, Twing adlı mobil uygulaması ve fiizksel setleriyle eğitimi tammalayıcıdır. Sizler için, Twin’i sınıfınıza en iyi şekilde entegre edebileceğiniz önerileri derledik. Linkten blog yazımıza ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın