Twin Setleriyle STEM Eğitimi Derslerde Nasıl Uygulanabilir ?

 TAHA MUTLU | Atabey 75. YIL Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin entegre bir şekilde öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm süreci kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu eğitim ile yetişen bireyler iş dünyasında var olması beklenen niteliklere daha kolay adapte olacaklardır. Bu bağlamda STEM eğitimi bilimsel alanda önderlik ve ekonomik büyüme için önemli görülmektedir. 

STEM EĞİTİMİNİN AMACI 

STEM eğitim sistemi, projeye dayalı ve uygulamaya dönük bir eğitim yaklaşımı önerir. Amaç; düşündüklerini hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlar.

ERKEN YAŞLARDA STEM EĞİTİMİ 

Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erken STEM yaklaşımı ile sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirilir. Erken STEM yaklaşımıyla 4 ila 10 yaş arasındaki öğrenciler, küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip olur. 

STEM’İN KAZANDIRDIKLARI 

Matematiksel düşünme becerileri gelişen öğrenciler fen alanlarında da çalışma kapasitelerini artırırlar. İlk ve orta eğitim döneminde kazanılan matematiksel düşünme becerilerinin fen eğitimi altyapısını güçlendirmesi ve proje temelli eğitime üretim süreçlerinin de eklenmesi, öğrencilerin hayatı boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırır. 

TWİN SETLERİ İLE STEM YAKLAŞIMI

 Twin setleri erken yaştaki çocuklarımızın stem eğitimine dahil olması için kullanılabilecek ender kaynaklardan biridir.Çünkü Twin setleri çocuklara kod yazmayı değil bir sistemin çalışma mantığını anlatır. Yapacağı projenin algoritmasını kafasında oluşturan çocuklarımız Twin setleriyle çok rahat bunu tasarlayabilirler. Gruplar halinde çözüme ulaşabilirler ve bu da grupça çalışabilme yeteneklerini artırır. Özgün etkinlikler ve projeler geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Bu setler sadece Bilişim Teknolojileri dersine göre hazırlanmamış olup Fen Bilimleri gibi bütün derslere yönelik paydaşlar göz alınarak hazırlandığı için çocukların hayal güçlerini uygulamalarına olanak sağlar.

Bir cevap yazın